50. ročník MIK 3. - 13.
července
2017
Uzávěrka přihlášek
31. května 2017
CZ|EN
qrchart hudebni-fakulta-jamu
Kategorie: Kurzy

Komorní hra

František Kantor, Jurij Likin, František Novotný

František KANTOR

František KantorStudoval flétnu na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně. Během studií získal čestné uznání na mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (1981), vystoupil na mezinárodním hudebním festivalu Talentinum.

Uskutečnil řadu koncertů jako sólista s orchestrem (Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín), nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Působil v operním orchestru NDB jako pikolista i na postu 1. flétny, dnes sólopikolista Filharmonie Brno.

Intenzivně se věnuje komorní hudbě. Je členem Foersterova dechového kvinteta,  více jak 25 let působí v souboru Camerata brunae propagujícím barokní hudbu na domácích i zahraničních pódiích. Koncertuje rovněž v duu s kytaristou Vladislavem Bláhou a vystupuje s orchestrem Czech virtuosi. Je aktivní v mnoha hudebních žánrech, ať už je to jazz, folk, pop nebo avantgardní hudba. Často vystupuje s orchestry jako sólista s rockovým a jazzovým repertoárem v pořadech dirigenta Miloše Machka.

Pedagogicky působí na Hudební fakultě JAMU. Ve svých lekcích MIK se zaměřuje jak na metodickou práci (tvoření tónu, dýchání, dynamika versus intonace, prstová technika) tak zejména na problematiku pochopení tektoniky hudebního díla. Součástí jeho kurzu jsou lekce hry na pikolu se zřetelem na sólovou i orchestrální literaturu a přednáška o interpretaci barokní hudby se zaměřením na volné variace.

Jurij LIKIN 

Jurij Likinje českým hudebníkem běloruského původu. První ocenění (Mezinárodní soutěž Concertino Praha 1984) přišlo již při jeho studiu na Hudebním lyceu v Minsku a svou úspěšnou sólovou kariéru zahájil Jurij tehdy vystoupením s orchestrem na pódiu Běloruské filharmonie. V získávání prvních cen na nejvýznamnějších národních i mezinárodních soutěžích pokračoval tento muzikant také během svého studia na Běloruské hudební akademii u profesora Borise Ničkova. Ve stejnou dobu začal rovněž působit jako sólo hobojista v Symfonickém orchestru Běloruské filharmonie a jako hostující hobojista Sankt-Peterburgského symfonického orchestru. 

V roce 1992 získal stipendium francouzské vlády pro studium na Pařížské

konzervatoři u prof. Maurice Bourguea; u stejného pedagoga pak studoval sólovou i komorní hru v Praze. V roce 1994 získal Jurij Likin angažmá v Pražské komorní filharmonii. Ve stejném roce se stal členem Pražského dechového kvinteta a sólo-hobojistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde působí dodnes. Vystupuje na četných hudebních festivalech v Evropě, Japonsku a USA, jako sólista i komorní hráč natočil řadu skladeb pro Český a Běloruský rozhlas, Radio-France, RAI a pro řadu gramofonových společností. V roce 1999 obdržel prestižní výroční cenu francouzských kritiků „Choc du Monde de la Musique“ za nahrávku komorních skladeb Leoše Janáčka. 

Pravidelně je zván na mezinárodní mistrovské kurzy ve Francii, Anglii, Japonsku, Rusku a USA. Vede také workshopy výroby hobojových strojků a opravy hobojů. Od roku 2009 je profesorem hoboje a od roku 2013 proděkanem Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, hraje na nástroj Fossati-Paris model 20th Anniversary. 

Kurzy jsou vhodné pro studenty středních a vysokých škol a jsou koncipovány jako příprava na přijímací zkoušky středních a vysokých škol v tuzemsku a v zahraničí. Kurzy jsou zaměřeny na estetiku tónu a řešení problémů prstové a dechové techniky hobojisty.

František  NOVOTNÝ

František NovotnýNarodil se ve Znojmě, kde začal navštěvovat LŠU (dnešní ZUŠ) u Ladislava Pospíchala. Hru na housle pak zdokonaloval na brněnské konzervatoři u prof. Bohumila Kotmela st., na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě prof. Bohumila Smejkala a u předních virtuosů a pedagogů Zakhara Brona a Viktora Treťjakova.

Vítězství, laureátské tituly a zvláštní ocenění obdržel ve více než dvaceti soutěžích (např. Kociánova soutěž, Concertino Praga, Beethovenova soutěž v Hradci, Ševčíkova v Písku, P. I. Čajkovského v Moskvě, Pražské jaro, Premio Paganini v Janově, International competition v Tokiu...) Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile Henryka Wieniawského.

Svůj mimořádně široký repertoár (čítající např. více než šedesát sólových titulů s orchestrem) uplatňuje ve spolupráci s předními symfonickými tělesy u nás (PKF, ČF, Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK, SOČR, FB...) i v zahraničí.

Kromě vystupování na domácí scéně (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj...) koncertuje na významných pódiích evropských zemí (Arménie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Holandsko, Velká Británie), Japonska (Suntory Hall, Tokyo Bunka Kaikan, Izumi Hall...) a Spojených států amerických (Carnegie Hall...).

Realizuje nahrávky CD pro zahraniční i naše firmy, spolupracuje s řadou rozhlasových a televizních společností (ČRo, WNYC - New York, WAMC - Albany,  NHK).

Spolu se sólistickou činností se věnuje také výuce mladých talentů na Hudební fakultě JAMU i na VŠMU v Bratislavě. Patří k nejvyhledávanějším českým pedagogům hry na housle –

pravidelně učí na mistrovských kurzech (ČR, Japonsko, USA).

V roce 2009 mu byl prezidentem České republiky udělen titul vysokoškolského profesora.

Pravidelně je zván do porot národních a mezinárodních houslových soutěží u nás i v zahraničí (např. Pražské jaro, KHS, Telemann Competition – Poznaň, Ernst-Szymanowski – Wroclaw...).

Jako odborný poradce spolupracuje rovněž s vydavatelstvím Bärenreiter.

Spolu s tradičním repertoárem představuje i méně známá či zcela neznámá díla světových autorů. Kromě skladeb pro sólové housle (Jan Novák…) či housle s klavírem (A. Copland…) uvedl v československých a českých premiérách např. Bernsteinovu „Serenade after Plato´s Symposium“, houslové koncerty S. Barbera, M. Rózsy, A. Berga a E. W. Korngolda (první české vydání houslového koncertu na CD, 2008).  

K významným interpretačním a dramaturgickým počinům Františka Novotného patří mj. vydání CD s kompletním dílem A. Dvořáka pro housle a orchestr a houslovým koncertem J. Brahmse s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, dále CD  se sonátami E. W. Korngolda a Rich. Strausse, které František Novotný natočil spolu s pianistou Sergueiem  Milsteinem (laureátem řady mezinárodních klavírních soutěží), s nímž spolupracuje od roku 1993. Za unikátní bylo označeno i dvoj-CD s kompletním houslovým dílem E. Blocha, CD houslových perliček IN ARMONIA či dvojkoncerty pro housle a klavír Mozarta a Mendelssohna.

www.frantiseknovotny.com

 

print Formát pro tisk