54. ročník MIK 2. - 11.
července
2021
Uzávěrka přihlášek
31. května 2021
qrchart hudebni-fakulta-jamu
Kategorie: Kurzy

Kontrabas

Miloslav Jelínek je absolventem kroměřížské konzervatoře (prof. M. Gajdoš) a JAMU v Brně (prof. J. Bortlíček). Během studií se stal laureátem řady národních i mezinárodních kontrabasových soutěží.

Miloslav jelínekMiloslav Jelínek se intenzívně věnuje sólové koncertní činnosti, spolu se svojí ženou Marcelou, která působí jako docentka HF JAMU v Brně, vystupují pravidelně na koncertních pódiích v Evropě, ale také např. v Číně a USA, v oblasti komorní hudby spolupracuje s řadou předních českých souborů. Spolupracuje rovněž s řadou českých i zahraničních skladatelů, jako např. Jiří Matys, Miloš Štědroň, František Emmert nebo Tony Osborne (Velká Británie), kteří pro něj napsali své kompozice. Jako sólista vystoupil Miloslav Jelínek rovněž s řadou symfonických těles, mimo jiné s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeskou komorní filharmonií nebo Filharmonií Brno a dalšími.  Je zván jako pedagog mezinárodních interpretačních kurzů a člen soutěžních porot. Je čestným profesorem na Pekingské konzervatoři. V roce 1998 založil Českou společnost kontrabasistů, jejíž je od roku 1999 předsedou. Dvanácti ročníků Mezinárodního setkání kontrabasistů, které pořádal, navštívilo více než 800 kontrabasistů ze 45 zemí. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Brněnského kontrabasového orchestru. 

Jeho bohatá koncertní činnost je zachycena na rozhlasových a televizních snímcích i na nahrávkách CD. V letech 1988 – 2011 působil ve Filharmonii Brno, od roku 1994 jako sólokontrabasista, v současnosti působí jako profesor na HF JAMU v Brně a jako hostující profesor na Akademii Muzycznej Karola Lipińskiego ve Vratislavi (Polsko).

 

Marek Švestka

marek ŠvestkaMarek Švestka se narodil 14.1.1985 ve Střelicích u Brna do muzikantské rodiny. Otec hrál na housle, matka na klavír. Rovněž jeho tři sourozenci se věnují hudbě profesionálně.

Od čtyř let se učil hrát na housle a následně na klasickou kytaru. Na kontrabas se učil hrát od devíti let. Základní hudební vzdělání absolvoval na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně v kontrabasové třídě Karla Malany. Následovalo studium na Brněnské konzervatoři v letech 2000 - 2006 u prof. Martina Šranka. Po dobu studia konzervatoře získal řadu ocenění. Např. dvakrát 1. cenu na Soutěži konzervatoří v I. a II. kategorii., 1. cenu na Mazinárodní kontrabasové soutěži Františka Simandla v Blatné a o dva roky později 2. cenu na stejné soutěži v II. kategorii. Rovněž byl vybrán do Orchestru mladých Evropské unie, s kterým absolvoval koncertní turné po Evropských státech (Itálie, Francie, Slovinsko, Polsko, atd.).

Roku 2006 nastoupil ke studiu v kontrabasové třídě prof. Miloslava Jelínka na brněnské JAMU. Tu úspěšně zakončil v roce 2012. Během studia absolvoval mistrovské kurzy u řady významných pedagogů (prof. Klaus Trumf, prof. Miloslav Gajdoš, prof. Jiří Hudec, prof. Irena Olkiewic, atd.). Zároveň získal řadu ocenění na našich i mezinárodních soutěžích. Od roku 2013 pokračuje v doktorandském studiu na brněnské JAMU.

Od roku 2006 je členem orchestru Městského divadla v Brně. Zároveň se podílí na organizaci koncertů Brněnského kontrabasového orchestru. Roku 2013 nastoupil na místo vedoucího skupiny kontrabasů Brněnské filhramonie.

V roce 2018 absolvoval koncertní turné po Japonsku jako člen smyčcového kvintetu Baborák ensemble Radka Baboráka. Ve stejném roce začal vyučovat na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, jako odborný asistent prof. Miloslava Jelínka.

Popis výuky

Mezinárodní interpretační kurzy v oboru Hra na kontrabas jsou zaměřeny nejen na sólový repertoár, ale také na repertoár soutěžní a konkurzní, včetně orchestrálních partů.

Pro mladší účastníky je připraveno také studium rozvoje smyčcové techniky i techniky pravé ruky. Všichni účastníci mohou prezentovat svoji práci na veřejných koncertech. Součástí mistrovských kurzů je rovněž vystoupení kontrabasového orchestru, který má v Brně dlouholetou tradici a mohou se ho zúčastnit aktivní i pasivní účastníci mistrovských kurzů.

print Formát pro tisk