51. ročník MIK 3. - 13.
července
2018
Uzávěrka přihlášek
31. května 2018
CZ|EN
qrchart hudebni-fakulta-jamu
Kategorie: Kurzy

Kontrabas

Miloslav JELÍNEK

Miloslav Jelínekje absolventem kroměřížské konzervatoře (prof. M. Gajdoš) a JAMU v Brně (prof. J. Bortlíček). Během studií se stal laureátem řady národních i mezinárodních kontrabasových soutěží.

Miloslav Jelínek se intenzívně věnuje sólové koncertní činnosti, spolu se svojí ženou Marcelou, která působí jako docentka HF JAMU v Brně, vystupují pravidelně na koncertních pódiích v Evropě, ale také např. v Číně a USA, v oblasti komorní hudby spolupracuje s řadou předních českých souborů. Spolupracuje rovněž s řadou českých i zahraničních skladatelů, jako např. Jiří Matys, Miloš Štědroň, František Emmert nebo Tony Osborne (Velká Británie), kteří pro něj napsali své kompozice. Jako sólista vystoupil Miloslav Jelínek rovněž s řadou symfonických těles, mimo jiné s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeskou komorní filharmonií nebo Filharmonií Brno a dalšími.  Je zván jako pedagog mezinárodních interpretačních kurzů a člen soutěžních porot. Je čestným profesorem na Pekingské konzervatoři. V roce 1998 založil Českou společnost kontrabasistů, jejíž je od roku 1999 předsedou. Pravidelně, v měsíci září, pořádá Mezinárodní setkání kontrabasistů, které během uplynulých dvanácti ročníků navštívilo více než 800 kontrabasistů ze 45 zemí. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Brněnského kontrabasového orchestru. 

Jeho bohatá koncertní činnost je zachycena na rozhlasových a televizních snímcích i na nahrávkách CD. V letech 1988 – 2011 působil ve Filharmonii Brno, od roku 1994 jako sólokontrabasista, v současnosti působí jako profesor na HF JAMU v Brně a jako hostující profesor na Akademii Muzycznej Karola Lipińskiego ve Vratislavi (Polsko).

Popis výuky

Mezinárodní interpretační kurzy v oboru Hra na kontrabas jsou zaměřeny nejen na sólový repertoár, ale také na repertoár soutěžní a konkurzní, včetně orchestrálních partů.

Pro mladší účastníky je připraveno také studium rozvoje smyčcové techniky i techniky pravé ruky. Všichni účastníci mohou prezentovat svoji práci na veřejných koncertech. Součástí mistrovských kurzů je rovněž vystoupení kontrabasového orchestru, který má v Brně dlouholetou tradici a mohou se ho zúčastnit aktivní i pasivní účastníci mistrovských kurzů.

print Formát pro tisk