50. ročník MIK 3. - 13.
července
2017
Uzávěrka přihlášek
31. května 2017
CZ|EN
qrchart hudebni-fakulta-jamu

Přihlášky

Kapacita v oboru HOUSLE je již naplněna.

Uzávěrka přihlášek na obory HOBOJ, KLAVÍR, KONTRABAS A ZPĚV prodloužena do 15.6.


Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky zde.

Elektronická přihláška musí být zároveň vytisknuta, podepsána a doručena spolu s kopií potvrzení o zaplacení zápisného na adresu:

HF JAMU – MASTERCLASS
Komenského nám. 6
662 15 Brno

Uzávěrka přihlášek a termín zaplacení zápisného je 31. 5. 2017.

Bude-li zájem uchazečů převyšovat kapacitu, rozhoduje o přijetí pořadí došlých přihlášek.

Příjezd a přijetí účastníků

Hudební fakulta JAMU v Brně
3. 7. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin

Zahájení kurzů a domluva lekcí s pedagogy:
Koncertní sál HF JAMU, 3. 7. 2017 v 19.00 hodin