54. ročník MIK 2. - 11.
července
2021
Uzávěrka přihlášek
31. května 2021
qrchart hudebni-fakulta-jamu

Zápisné a kurzovné

ZÁPISNÉ

1 100,- Kč / 800,- Kč - platí účastníci, kteří tyto kurzy absolvovali v minulosti.

Při účasti ve více oborech se platí zápisné jen jednou.

Zápisné můžete uhradit online přes Obchodní centrum JAMU:

https://is.jamu.cz/obchod/fakulta/HF/

KURZOVNÉ

Pasivní účastníci 800,- Kč

Aktivní účastníci:

počet lekcí lekce pouze s pedagogem lekce s pedagogem a korepeticí člen komorního souboru*
5 2900 4000 1600
4 2500 3400 1500
3 2000 2800 1300
2 1400 2100 1100
1 800 1200 800
6. a další 500 800 400

Je možné si zaplatit lekce pouze s korepetitorem za cenu 400,-Kč/ lekce.

*) U  výuky komorní hry je podmínkou účast celého souboru.

Spoluhráče nezajišťujeme. Soubor je možné vytvořit i během kurzu.

SLEVY

• 50 % z  kurzovného druhého a  dalších oborů, přihlásí-li se účastník do dvou nebo více oborů.

Zápisné je nutno uhradit do  31. 5. 2021 a  doklad o  zaplacení zaslat spolu s  přihláškou.

V  případě dodatečného odřeknutí účasti nebo neúčasti se zápisné nevrací, výjimkou je pouze nepřijetí přihlášky za strany Hudební fakulty. Částka odpovídající příslušnému počtu lekcí musí být odeslána na  konto tak, aby byla prokazatelně na  účtu příjemce nejpozději v  den zahájení kurzů.

Údaje pro provedení platby 

Konto: Hudební fakulta JAMU - MIK
Banka: KB Brno-město, nám. Svobody 21
Číslo účtu: 27-0493900217/0100
Var. symbol: 1920169021